Vítejte na stránkách Plzeňské potravinové banky

Myšlenka potravinové banky vznikla v 60. letech ve městě Phoenix v Arizoně. Jistého Johna van Hengela na ni přivedla žena, stěžující si, že potravu pro své děti musí získávat v kontejneru před obchodem. Bylo pak vytvořeno místo, na které se mohlo jídlo odkládat a zase vyzvedávat, tak jako v bance.
Potravinové banky jsou nyní celosvětově na vzestupu a to i v České republice.

Účelem a cílem našeho spolku je získávání zemědělských přebytků, přebytků produkce potravinářského průmyslu nebo neprodejných, ale poživatelných potravin. Také ale získávání potravin shromážděných při veřejných sbírkách. Skladování těchto potravin a jejich bezplatná distribuce.

Respektujeme Chartu evropských potravinových bank a je zakotvená v našich stanovách.

Jsme v kontaktu s Globální sítí potravinových bank (The Global FoodBanking Network). Využíváme jejího odborného poradenství a nástrojů pro zajištění úspěšného fungování pomoci lidem v nouzi a snížení hladu a podvýživy rizikových skupin.

Statutárním orgánem je předseda, který zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem. Je-li třeba, může k tomuto pověřit kteréhokoli z členů předsednictva a spolku. Podepisování za spolek se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu připojí svůj podpis předseda nebo jím pověřený člen, určený v souladu se Stanovami.

 


Kontakt

Plzeňská potravinová banka

Husova 20
Plzeň
301 00

IČO 01467701
Bankovní spojení 2400588930 / 2010


Telefon : 602 434 535


PPB

/album/ppn/nove-logo-ppb-jpg7/

——————————